Evgeny Dmitrievich Doga sa narodil 1. marca 1937 v obci Mokra (Moldavsko). Teraz táto oblasť patrí Podnestersku. Jeho detstvo prešlo v ťažkých podmienkach, pretože práve pripadlo na obdobie vojny. Chlapcovi zomrel otec, rodina bola ťažká. Voľný čas trávil s kamarátmi na ulici, hral sa a hľadal jedlo. […]

Geniálnemu skladateľovi Hectorovi Berliozovi sa podarilo vytvoriť množstvo jedinečných opier, symfónií, zborových skladieb a predohier. Je pozoruhodné, že vo vlasti bolo Hectorovo dielo neustále kritizované, zatiaľ čo v európskych krajinách patril k najvyhľadávanejším skladateľom a hudobníkom. Detstvo a mladosť Narodil sa […]

Igor Stravinskij je uznávaný skladateľ a dirigent. Zapísal sa do zoznamu významných osobností svetového umenia. Okrem toho je jedným z najvýraznejších predstaviteľov modernizmu. Modernizmus je kultúrny fenomén, ktorý možno charakterizovať vznikom nových trendov. Koncept modernizmu je deštrukcia zavedených myšlienok, ako aj tradičných myšlienok. Detstvo a mládež Slávny skladateľ […]